Schriftelijke Biedingen Graphic

 1. Bij aankomst, wordt elke schriftelijke bieding afgestempeld met een dagstempel en een volgorde nummer.

 2. Bij gelijke bieding heeft een schriftelijk bod voorrang op een bod uit de zaal omdat de schriftelijke bieding ouder is.

 3. De startprijs is voor elk lot de prijs die in de katalogus afgedrukt is, tenzij er meerdere schriftelijke biedingen ontvangen zijn:
bv. Lot Nr. 273
€ 50,-
Schriftelijke biedingen:

Bieder 631
Bieder 643

€ 120,-
€ 75,-

In dit geval begint de bieding bij € 80,- , ttz een bieding hoger dan het 2e hoogste bod.

 1. In geval er slechts een bod is, begint de bieding bij de startprijs in de katalogus en indien er geen bod vanuit de zaal is, wordt het lot toegewezen aan de startprijs voor de schriftelijke bieder.

 2. Bij gelijke schriftelijke biedingen heeft het eerst ontvangen bod de voorrang.

 3. Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd zonder extra kosten buiten de gewone. Wij doen onze uiterste best om vergissingen te vermijden maar kunnen niet ter verantwoording geroepen worden voor gebeurlijke vergissingen.

 4. Schriftelijke biedingen kunnen per FAX naar ons kantoot worden gezonden tot 18 uur vrijdagavond voor de veiling.
  FAX: (+32)03 232 14 29
  Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor faxen die na dit tijdstip worden verzonden. Deze voorwaarden gelden ook voor biedingen per email.