Veilingsvoorwaarden

 1. De veiling gaat bij opbod tegen kontante betaling met een opgeld van 18%.

 2. Personen die op de veiling aanwezig en ter plaatsen afrekenen en de gekochte loten meenemen betalen slechts 16% veilingskosten.

 3. De echtheid der munten is door de expert gegarandeerd. In geval van betwisting dient het stuk binnen de 8 dagen na de in ontvangstname te worden teruggezonden aan de expert.

 4. De kwaliteit der munten wordt enkel aangegeven als onze persoonlijke professionele opinie.

 5. In geval van betwisting omtrent de toeslagprijs, zal het lot in kwestie onmiddellijk opniew geveild worden.

 6. De in de katalogus vermelde prijzen zijn instelprijzen. De werkelijke waarde is in de meeste gevallen merkelijk hoger.

 7. De geschreven kooporders zullen zorgvuldig en zonder extra kosten uitgevoerd worden. De eventuele verzendings- of verzekeringskosten zijn ten laste van de koper.

 8. Het eigendomsrecht der loten gaat slechts over op de koper nadat de toeslagprijs en alle kosten voluit vereffend zijn.

 9. Schriftelijke biedingen dienen to geschieden in Euros.

 10. Wanneer de startprijs voor gouden en zilveren munten lager is dan de smeltwaarde, wordt deze aangepast.

 11. Verder gelden alle normale gangbare veilingvoorwaarden. In geval van betwisting zullen beide partijen zich neerleggen bij de beslissing der Antwerpse rechtbank. Enkel de Nederlandse tekst is bindend.