Lijsten

454

Aeblya (1897-1971)
1962 Fréderic Bremer 1932-1962 Prof à U.L.B., 70mm
Anthone J. & Baetes J. (1887)
1907 Antwerpen Royerssluis, Kanaal & Havendok ingehuldigd 15.8.1907, 65mm
1919 Dank en Hulde aan de stad Antwerpen aan …1914-1919, 65mm
Aseleer J.
1885 Antwerpsche Wereldtentoonstelling, 65mm
Baetes Fr. (1826-1890) Meyer M.
1871 Geographe prima vice un digue scientiae & commercie…, brons 14.22&8.1871, 60mm
1887 Stad Antwerpen: Afrikadok-Amerikadok plech. inhuld. 19.5.1887, 67mm
Baetes J; (1861-)
1886 Antwerpen Paleis voor Nijv.heid, Kunst en Handel, 51mm
1886 Antwerpen Exposition internat.de produits de la boulangerie, verguld (goudkleurig) Anvers 1886, 53mm
1890 The municipal counciel, the royal geographic society and the chambre of commmerce of Antwerp to Henry Stanley, april 1890, 66mm
1894 Wereldtentoonstelling Antwerpen 1894, 60mm
1895 Loodswezen (11e Bestendig Festival, Antwerpen), 66mm
1897 Inhuldiging van het gedenkteken Leopold de Waal, oogst 1897, 67mm
1898 Handelsgesticht Bestendig Festival 1898, Stad Antwerpen, 67mm
1899 Antoon van Dijck 1599-1895 Stad Antwerpen, 67mm
1900 Stad Antwerpen Bestendig Festival 1900 Waterpoort, 67mm
1903 (Baetes & Vermeiren M.) 1803 Bonaparte bezoek aan Antwerpen, bezoekt graven van nieuwe dokken-1903 A’pen herdenkt het feit en geeft de nieuwe kaaien aan den handel, 65mm
1907 Vlaamsche Opera, A’pe, 65mm
1908 (B.&Vermeiren) Albert Grisar A’pen, Bestendig Festival 1908, 65mm
1909 La chambre de commerce d’Anvers célèbre l’annexion du Congo à la Belgique 1909-Léopold II, roi des Belges, 60mm
1910 Stad Antwerpen 26ste Bestendig Festival 1910, Scheldejuweel, 65mm
1913 Gemeente Boom Tentoonstelling 14-31.8.1913, 54mm, verguld
1932 Albert I Waesmunster Jaarmarkt 28.3.1932, 54mm, verguld
Beugen van
1940 Ter ere van onze beschermheil.Gummaris 8.5.1840 JPQL, 45mm
Bija A. (1872-   ) J.Elstrôm
1930a-1978 Alexius Dumoulin aetais mae XXXII, 70mm