Lijsten

475

Dupuis Toon (1877-1937)
1908 Dr.H.J.de Dompierre de Chaufepié, Ned.Belg.ver.der vrienden van de medaille, 67mm
Jeltsema F.E. (1879-1971)
1911 Prof.Dr.J.D.van der Waals, Nobelprijs 1910, Ned.belg.ver.der penningvrienden, 65mm
Van Der Hoef Chris (1875-1933)
1912 Het bloeiende wijde land van de zee, het onmeetlijk gewemel, Ned.Belg.ver.van vrienden van de medaille,65mm
Wienecke J.C. (1872-1945)
1913 Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen 1863-1913, 65mm
1914 Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij 1839-1914, 75mm
1926 Michiel Adriaensz de Ruyter 29  april 1676-1926, daar de heeren staten hunne vlag betrouwen zal ik mijn leven wagen, 60mm
Van Goor J.
1926 Koninklijk koloniaal instituut Amsterdam , 60mm
Van De Hof Jacob Gijs (1889-1965)
1930Van zee tot land (droogmaking Zuiderzee), 60mm
Van Goor J.
1931 Jan Carel Josephus van Speijk 1831-1931, kanonneerboot Nr 2 voor Antwerpen, 60mm
Sondaar L.H.
1932 Atheneum Illustre Amsterdam 1632-1932, Una doctrina multiplex veritas, 60mm
Klaassen Nel
1934 Dr.H.P.Berlage 21.2.1856-12.8.1934, Beidt uw tijd, duur uw uur, 60mm
Ingen Housz B.
1936 Des.Erasmus Roterodamus 1536-1936, 60mm
Wichers Jeanne
1936 Toon Dupuis 18.2.1937, 60mm
Van Hall F.J.
1939 Ned.Spoorwegen 1839-1939, 20.9.1839 vertrok de eerste trein, 60mm
Wezelaar H.M. (1901-…)
1940 Philips van Marnix van St.Aldegonde 1540-1940, 60mm
Van Kralingen Cor
1940 Bombardement Rotterdam 14.5.1940, de stad die zee bij zee omspant wordt zelve tot een zee die brandt, 60mm
Kutterink M;
1942 Maastunnel Rotterdam, 70mm
Wenckebach L.O. (1895-…)
1953 Watersnood 1953 Nil desperandum, 60mm
Carasso Fred
1958 Deltaplan, 61mm
Steyn Geer (1945-…)
1978 Bertholt Brecht, 60mm
Nijland Chr. (1937-…)
1978 Linnaeus 1707-1778, 65mm
Schepp Henriette (1940-…)
1981 In ‘t verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal (geboortepenning, 52mm
Cobbenhagen W. (1959-…)
1982 Kiem (groei), 55mm, Rijnlander kunstgieterij Leiden
De Vries C. (1922-…)
1982 Holle Bolle Gijs, Rijnlander kunstgieterij Leiden, 64mm